ELMASONIC XL

ABC-CLEAN fører også ELMA type Elmasonic XL. Dette kar er specialdesignet til rensning af dele i reparationsindustri men kan også anvendes til emner fra nyproduktion. Elmasonic XL er et selvstændig ultralydskar med en sidemonterede transducere.

I industrien og på service- og reparationsværksteder er det ikke alle rengøringsopgaver er kræver fin rengøring. Ofte er de dele der skal renses store og tunge og forurenet med f.eks. olie, fedt, sod eller koks. Elmasonic XL er nærmest skræddersyet til disse opgaver, da enheden er udstyret overløb til evt. ekstern olieseparator. (ekstraudstyr)

Arbejdet med affedtning af tunge elementer kan gøres nemmere med Elmasonic XL, da emnerne enten kan placeres i emnekurven, eller hænge frit i tanken med Jeres eventuelle eget hejse system. Ydermere kan enheden lukkes med et hængslet låg (ekstraudstyr). Dette reducerer støjniveauet og kan anvendes samtidig med aktivering af den automatiske hæve/sænke funktion (ekstraudstyr) som kan benyttes til at opnå en hurtigere og mere ensartet affedtning.

Transducere og tank er lavet af rustfast stål, hvilket sikrer en lang levetid og minimal service. På ELMA type Elmasonic XL er det muligt, at få monteret ultralydstransduceren på én eller flere af enhedens tre sider og/eller under tankens bund.

Den samlede ultralydseffekt med Elmasonic XL er imponerende og derfor anbefaler vi enheden til alle der har brug for affedtning af større emner.

VIDEO