ENSOLV PRÆCISIONSAFFEDTNING

Med den konstant forøgede indsats for at udfase triklorethylen pga. af dets sundheds- og miljømæssige farlige egenskaber, er EnSolv blevet udviklet.

EnSolv er et produkt produceret af den amerikanske virksomhed Envirotech International som erstatning til de klorerende opløsningsmidler som triklorethan, triklorethylen, HCFC’erne m.fl.

EnSolv har stort set samme egenskaber som triklorethylen, og kan i mange tilfælde påfyldes eksisterende tri-anlæg.

EnSolv giver renseresultater der er lige så gode, og i mange tilfælde bedre end triklorethylen.

EnSolv har højere grænseværdier for både det interne- og eksterne miljø. Dette gør det muligt at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og beskytte det eksterne miljø, uden at skulle investere i kostbare afkastfiltre eller indkapslede anlæg.

Ved overgang fra klorende opløsningsmidler til EnSolv, kan vi sørge for, at der bliver foretaget den nødvendige OML beregning af afkastet, og at de nødvendige tilladelser opnås fra den lokale tekniske forvaltning.

Vi tilbyder et bredt program af maskiner til anvendelse med EnSolv, og herunder komplet lukkede og moderne anlæg med regenererende kulfilter.

Kontakt os for yderligere oplysninger.

Besøg EnSolv hjemmeside.

GALLERI