Du er her : EVT anlæg

EVT EIBERGER VERFAHRENSTECHNIK GMBH

Sikker affedtningsproces med opløsningsmidler

EVT producerer rense- og affedtningsanlæg der benytter modificeret alkohol, perklorethylen (PER), triklorethylen (TRI) eller EnSolv (nPb) som rensemedie.

Disse anlæg er ideelle til opgaver hvor der kræves affedtning med opløsningsmiddel, og hvor man samtidigt ønsker den bedste og mest sikre teknologi på markedet.

Fælles for alle EVT-anlæg der benytter enten PER, TRI eller EnSolv er, at anlæggene benytter en lukket proces og kulfilter.

Efter endt affedtningsproces ventilerer alle anlæg over et kulfilter indtil grænseværdien er under 1 ppm (parts-per-million).

Dette betyder at et EVT-anlæg er meget sikkert at arbejde med, og at EVT-anlæg har et meget lavt forbrug af opløsningsmiddel.
EVT er meget langt fremme med hensyn til styring og overvågning, og alle anlæg har modem med forbindelse til styring og eventuelle webkameraer, således at driften kan overvåges via computer, iPad eller IPhone.

EVT fremstiller et godt program af standardanlæg, der alle kan tilpasses til særlige behov for emnehåndtering og udformning.

En stor del af EVTs maskiner er specialanlæg der er fremstillet efter opgave.
Vi tilbyder totalleverance indeholdende know-how, kemi, service og support.

produkt1Slide thumbnail
produkt2Slide thumbnail
produkt3Slide thumbnail
produkt4Slide thumbnail

Ring til os

4576 2480

Alle EVT-anlæg leveres med top-frontladning. Det betyder at alle maskiner lades fra forsiden og emnekurven derefter sænkes ned i arbejdskammeret. Dette minimerer risikoen for udslip af opløsningsmiddel eller dampe når kammerdøren åbnes. Anlæggene konstrueres så der kan vælges mellem manuelle og automatiske indføringssystemer.
EVT anvender vakuum i deres løsninger når det teknisk og økonomisk er muligt.

Man benytter vakuum når der er behov for hurtigt at overføre opløsningsmidlet mellem tanke og anlæggets individuelle moduler. Brug af vakuum til tørring stiller større krav til forstærkning af kammeret. Den øget produktionsomkostning ved fremstilling af disse typer af anlæg tjener sig ind på sigt, da destillationen under vakuum bevirker at der tappes under 1 procent af opløsningsmidlet af ved udskillelse af restolie fra systemet.

Ved en fuld 200 liter tromle med restolie fra systemet, indeholder denne under 2 liter opløsningsmiddel. Dette betyder at indholdet ikke skal betragtes som brugt opløsningsmiddel, men klassificeres som brugt olie. Dette kan sælges til en olieforhandler, hvilket reducere bortskaffelsesomkostningerne yderligere.

EVT-anlæg kan anvende alle almindelige opløsningsmidler på grund af VARIO-solventteknologi. Ændring fra klorerede opløsningsmidler (CHC) til kulbrinter eller modificerede alkoholer gøres enkelt med intern rengøring af maskinen og udskiftning af nogle enkelte komponenter. Ingen andre modifikationer er påkrævet.

Alle anlæg kan bygges så de er skræddersyet til kundernes behov og tager hensyn til rummets indretning og maskinens placering. EVTs eget udviklet lastningssystem designes også individuelt, ligesom lastningshastigheden kan bestemmes ud fra kundens ønske.

 

EVT-anlæg kan anvendes med følgende opløsningsmidler:

  • klorerede opløsningsmidler (CHC’er) f.eks. Perchlorethylen (PER), trichlorethylen (TRI) og methylenchlorid (DCM)
  • Modificerede alkoholer, f.eks. Dowclene 1601
  • Hydrocarboner (A III)
  • Bromerede carbonhydrider (nPb), f.eks EnSolv

For at vælge det rigtige opløsningsmiddel er det vigtigt at overveje hvilke komponenter der skal renses og om der er behov for et produkt der helt eliminerer fedt og olier efter f.eks. svejsning.

Hvis der er behov for en restfilm af fedt for rustbeskyttelse ved opbevaring, kan kulbrinter være en løsning.
Er der behov for en kombination, er det muligt at udstyre anlæggene med flere tanke

abcclean-produkt-fordele

Dine fordele ved at vælge et

EVT-anlæg

  • Tidssvarende løsning til brug af opløsningsmidler
  • Stor kapacitet/li>
  • Lav mænge restprodukt / restolie
  • Manuel eller automatisk håndtering
  • Meget store arbejdskamre er muligt (se GIGANT og LIMPIO)
  • Diagnostiseringsservice udviklet i samarbejde med Siemens

LIGNENDE PRODUKTER

Hos ABC CLEAN tilbyder vi også ultralydsanlæg fra ELMA med større kapacitet.

SPØRGSMÅL?
Kontakt vores specialist

Mandag–Fredag
Fra kl. 9:00–16:00