REK MODIFICERET ALKOHOLANLÆG

REK Reinigungstechnik GmbH producerer rense- og affedtningsanlæg der benytter modificeret alkohol som rensemedie. Disse anlæg er ideelle til opgaver hvor der kræves meget høj renhedsgrad, høj spånfrihed samt konstant og ensartet renseresultat. Maskinerne arbejder under vakuum, hvilket bidrager betragteligt til effektiviteten.

I år 2000 solgte vi det første anlæg for tyske REK Reinigungstechnik GmbH, som er en af Europas førende producenter af moderne fuldautomatiske affedtningsanlæg. Firmaet har siden sin start i 1994 solgt mere end 600 anlæg.

Vi har siden år 2000 leveret 23 anlæg i Danmark, og er den leverandør der har leveret flest modificeret alkohol anlæg i landet, og har stor erfaring med projektering og salg af disse anlæg.
Vi har i mere end ti år haft en fast dansk autoriseret REK-serviceorganisation, samt veletableret reservedelslager, og tilbyder totalleverance indeholdende know-how, kemi, service og support.

REK-ANLÆGGENE UDMÆRKER SIG SÆRLIGT VED FØLGENDE:
Meget høj rensekvalitet, selv med komplicerede- og sårbare emner i alle materialer.
Rensecyklussen kan suppleres med ultralyd og/eller højtrykspulning.
Minimalt og ufarligt afkast til atmosfæren
Meget høj arbejdsmiljømæssig sikkerhed med minimal belastning af det interne miljø.
Meget høj genindvindingsprocent af rensekemien ved indbygget destillation.
Moderne teknologi betyder lavt effektforbrug og kompakt anlæg med lille pladsbehov samt god driftsøkonomi.

Download brochure for REK Alkoholanlæg HER!

VIDEO